Diskusprolaps symptomer

Diskusprolaps i l nderyggen - patienth ndbogen


diskusprolaps symptomer

Bandscheibenvorfall: Symptome, diagnose, behandlung

Ned gennem alle ryghvirvlerne findes en kanal, hvor. Rygmarven er fyldt med nerver og er i direkte forbindelse med hjernen. Langs rygsøjlen finder man også en række nerverødder. Det er her nerverne ud til arme og ben har deres udspring. Og derfor spiller nerverødderne også en vigtig rolle i forbindelse med en diskusprolaps. Alle diski i rygsøjlen kan gå i stykke eller få prolaps.

Bandscheibenvorfall, diskusprolaps cityPraxen Berlin

Udposning på rygsøjlen, inde i bruskskiven findes der en blød og geléagtig kerne. Det er denne gelékerne, som spiller hovedrollen, når man får en diskusprolaps. Normalt inddeler vi ryggen i tre hoveddele : Hals, bryst og lænd. I halsen har mennesket 7 halshvirvler, i brystet har vi 12 hvirvler, og i lænden har. Hvirvlerne i halsen er mindst, og de er størst i lænden. Man opdeler rygsøjlen i tre dele udover bækkenet (Pelvic). De tre dele er: halsdelen (Cervical brystdelen (Thoracic) og lændedelen (Lumbar). Symptomer på diskusprolaps, symptomerne er meget forskellige afhængigt af, på hvilket niveau prolapsen udvikles, og hvor stor en del af ryggens camilla nervevæv den omfatter. De kan opstå mænd pludseligt,. I forbindelse med et forkert løft, eller de kan komme gradvist over en længere tidsperiode.

En diskusprolaps kan også opstå som et traume. Det vil sige som en skade, der opstår umiddelbart og uforudsigeligt. Være i forbindelse med et løft eller ved en trafikulykke. Rygsøjlen kan i sådanne tilfælde blive påvirket så meget, at en eller flere diski forskubber sig og skaber en diskusprolaps. Kort introduktion til rygsøjlen, rygsøjlen består af 24 knoglehvirvler. De kaldes også ryghvirvler, og ligger i forlængelse af hinanden. Mellem leddene er der bruskskiver, som hjælper rygsøjlen til at være smidig, fleksibel og i stand til at modstå tryk. Taler man om dem i flertal, hedder de diski. Ordet stammer fra græsk og betyder skive.

diskusprolaps symptomer

Symptomer ved diskusprolaps har du rygsmerter?

Det skyldes, at rygsøjlen bliver svækket, jo ældre vi bliver. Den fleksibilitet ryggen har, når vi er yngre, bliver gradvist mindre, når vi ældes. Det vil sige, at senerne omkring leddene bliver mindre bøjelige. Samtidig øges risikoen for, at den bløde kerne i rygsøjlens diski, kan pose ud og påvirke en nervebane eller rygmarven. Det sker, fordi diskus-væggen også forfalder med tiden. Den svækkede diskusvæg kan derfor have svært ved at holde gelékernen på plads. En tredjedel af alle danskere har sprækker i diskus uden at kunne mærke det. Og det anslås, at over 200.000 danskere på et tidspunkt får en eller to diskusprolapser, der medfører smerte.

Men til trods for, at en hpv diskusprolaps går i sig selv, kan skaden godt vende tilbage. Når man normalt taler om skaden diskusprolaps, mener man som oftest den tilstand, hvor kernen i en eller flere diski poser ud og presser på rygmarskanalen eller nerverødder. Den tilstand kan være præget af smerte og delvis lammelser. Martin Melbye, fysioterapeut fra aalborg Rygklinik har lavet en glimrende, hvor diskusprolapsen thorning bliver forklaret grundigt. Den kan du se herunder. Overvægt, forkert arbejdsstilling og er i visse tilfælde arveligt. Det er især den ældre del af befolkningen, som er i risikogruppen for at udvikle diskusprolaps. En diskusprolaps er en udposning på en af de bruskskiver, der sidder mellem rygsøjlens knogler/hvirvler. Der er ofte smerter både i lænden og i det ene ben dvs.

Diskusprolaps - hvad er Symptomerne

diskusprolaps symptomer

Diskusprolaps l s om symptomer og find gode

Du oplever lammelse i under et eller begge ben. Det vil sige, at du mister muskelkraft i benet, så det svigter dig eller du fx ikke kan løfte fod eller tæer fra gulvet. Du oplever nedsat kontrol af vandladning, tarmluft eller afføring eller nedsat følesans i skridtet. Desuden bør du søge hjælp, hvis: Smerterne er uudholdelige. Du ikke kan få søvn om natten. En prolaps betyder på latin, at noget glider frem.

Sætter man ordet prolaps sammen med diskus, betyder det derfor, at diskus er rykket frem. Mere præcist skyldes en diskusprolaps, at den geléagtige kerne i diskus bliver forskubbet. Den kan enten blive skubbet frem eller til en af siderne. Øverste viser en sund diskus med en intakt gelékerne. Nederst ser du et diskusprolaps, hvor udposningen på disken trykker på en nerve. Kilde: wikipedia, i visse tilfælde mærker man ikke, at diskus har rykket sig. Derfor kan en diskusprolaps som udgangspunkt godt være symptom- og smertefri.

Du har måske behov for at ligge ned og hvile ind imellem, men du skal undgå at være sengeliggende i længere tid ad gangen. I dag ved man, at man kommer sig hurtigere, hvis man undgår at blive helt inaktiv, derfor skal du så vidt muligt og i det omfang du overhovedet kan, fortsætte med at arbejde. Forsøg dig frem med, hvordan du bedst finder hvile. Mærk efter om benet gør mindst ondt når du står, ligger på ryggen, på siden eller på maven, og brug den bedste stilling, når du har brug for hvile. Hvis du er blevet undersøgt af en kiropraktor vil du sandsynligvis have fået nogle helt specifikke øvelser. 90 vil opleve bedring inden for 8 uger, og udsigten til at komme sig over de voldsomme smerter, der kan være tidligt i forløbet, er generelt god. I samarbejde med Alice kongsted, kiropraktor,. D.; Lone kousgaard, kiropraktor.


En del patienter vil dog have en rest af deres symptomer tilbage længe - og måske for altid. Efter at have haft en diskusprolaps er det vigtigt, at du begynder at bruge din ryg normalt igen og genoptager dine sædvanlige aktiviteter, så ryggen igen kan blive så stærk som mulig. Diskusprolapsen forsvinder med tiden, da kroppen er i stand til at nedbryde den, og smerter der kommer og går, er ikke udtryk for, at prolapsen smutter ud og ind, men er blot et udtryk for, at der kan komme almindelige lændesmerter, også når man har. Hvis man ser på skannings-r af prolapser, ses det, at de fleste diskusprolapser forsvinder helt eller bliver mindre inden for. Forskning tyder på, at risikoen for at få lændesmerter kan reduceres, hvis du træner din ryg efter at have haft problemer, derfor vil træning efter en diskusprolaps også være godt for din ryg. Det er ikke påvist, at nogen form for træning generelt er bedre end en anden. Hvis du er vant til at motionere, eller ved hvad du har lyst til, er det således bare at gå i gang. Alarmkassen, du bør søge hælp hvis.

Diskusprolaps rsager, symptomer og behandling

En kiropraktor kan, eventuelt i samarbejde med egen læge, varetage og vejlede dig om alle de nævnte behandlingselementer. Det kan ofte være en god idé, at din kiropraktor eller praktiserende læge følger dig gennem flere besøg over en periode, så han/hun kan følge op på din undersøgelse og sikre sig, at nerveirritationen ikke bliver værre. Hvis dine smerter ikke bliver bedre gennem 1 2 måneder, kan du drøfte med din kiropraktor eller læge, om du skal henvises til et rygcenter eller til en kirurgisk afdeling, der kan vurdere, om du bør opereres. Hvad kan du selv gøre? En diskusprolaps kan betragtes som et sår, der skal hele, og det kræver tid, oveni købet længere tid end ved et normalt sår, da blodforsyningen er dårligere ved en diskusprolaps. Det er forventeligt, at der er ret svære smerter gennem mere end en måned, så først og fremmest skal du væbne dig med tålmodighed. Dernæst er det vigtigt, at du holder dig i gang i det omfang du kan uden, at det gør ben-smerterne værre. Det er okay, at du gør ting, der generer din ryg, men i den første tid, skal du så vidt muligt undgå at provokere smerter i benet.

diskusprolaps symptomer

Kiropraktoren skal derfor sammenholde det, der ses på skanningen, med undersøgelsen for at vurdere, om et skanningsfund er relateret til dine smerter. Man kan altså godt have en diskusprolaps, der kan ses på en skanning uden, at det gør ondt. Når en diskusprolaps giver smerter, er det typisk fordi den irriterer en af de nerver, der går fra ryggen ud til benene - derfor skal en skanning altid sammenholdes med resultaterne fra undersøgelsen hos kiropraktoren eller lægen. Behandling, med mindre helt særlige forhold taler for det, anbefales operation ikke for diskusprolaps de første 6 12 uger. Kiropraktoren er spet i at vurdere og håndtere en prolaps, hvorved operation forhåbentligt kan undgås. De fleste kommer sig adidas uden operation, og de risici og omkostninger, der er ved en operation, bør derfor undgås. Et dansk forskningsprojekt har vist, at selv blandt patienter henvist til et rygcenter med svære symptomer på diskusprolaps, blev under 5 henvist til operation. Den vigtigste behandling er, at du hurtigt får information om tilstanden, så du ikke bliver unødvendigt bekymret samt får råd om, hvordan du bedst håndterer smerterne. Derudover kan du have gavn af visse typer øvelser (fx retningsspecifikke øvelser, som beskrevet ovenfor eller stabilitetsøvelser smertestillende medicin og forskellige manuelle behandlingsformer.

en klar udløsende årsag til, at diskusprolapsen opstår, men hos nogle udløses den i forbindelse med en bestemt belastning, fx et løft. Diagnosen diskusprolaps kan i de fleste tilfælde stilles temmelig sikkert ud fra det, du fortæller kiropraktoren, sammenholdt med den kliniske undersøgelse. I test af kraft, følesans og reflekser i benene og det undersøges om bevægelse af ryggen og stræk af nerver til benet udløser dine smerter. Dette suppleres ofte med en undersøgelse af, hvordan du oplever smerten når bevægelser udføres flere gange i forskellige retninger. Disse retningsspecifikke bevægelser kan gøre diagnosen mere præcis, og i visse tilfælde er det disse bevægelser, der også bruges som hjemmeøvelser. En helt sikker diagnose kræver dog, som supplement til undersøgelsen, en ct- eller mr-skanning. Skanningen kan ikke stå alene, da der på mange skanninger vil findes diskusprolapser, der ikke giver smerter.

Symptomer i ben, der kræver undersøgelse: I forbindelse med en diskusprolaps kan man miste kraft i benet og opleve, at benet virker usikkert eller at en fod er svær at få med, når man går. Ved nedsat kraft i benene skal man sørge for at blive undersøgt straks hos kiropraktoren eller egen læge. Sjældnere symptomer, der kræver undersøgelse: I ganske sjældne tilfælde kan diskusprolapsen påvirke nerver til blære og tarm og medvirke, at man ikke kan mærke, man skal på toilettet og, at man ikke kan komme af med vandet, eller at man har svært ved at holde. Ved påvirket blære- eller tarmkontrol skal man sørge for at blive undersøgt straks. Hvis symptomerne begynder uden for lægen og kiropraktorens åbningstid, må du henvende dig til vagtlæge eller skadestue. Årsager, når man får en diskusprolaps er det udtryk for, at de yderste lag i bruskskiven, diskus, er blevet svage og ikke kan holde på den dick bløde kerne, der findes midt i brusken. Diskusprolapser opstår som en del af de naturlige slidforandringer/degenerative forandringer i ryggen og forekommer hos.

Diskusprolaps i nakken - patienth ndbogen

I samarbejde med Alice kongsted, kiropraktor,. D.; Lone kousgaard, kiropraktor. En diskusprolaps er en udposning på en af de bruskskiver ( diskus der sidder mellem rygsøjlens knogler/hvirvler. Symptomer, der er ofte smerter både i lænden og i det ene ben dvs. Udstrålende smerter til benene skyldes ikke nødvendigvis, at du har en diskusprolaps, men kan også forårsages af andre tilstande. Smerten kan strække sig fra ryggen og ud i balden, uden at gå længere ned i benet. Smerterne i benet vil ofte være stærkere end smerterne i ryggen, og en diskusprolaps kan godt give bensmerter uden overhovedet at gøre ondt i ryggen. Der kan forekomme sovende/prikkende fornemmelser i benet eller fornemmelse af følelsesløshed. Symptomer på diskusprolaps Symptomer ne på diskusprolaps kan være meget forskelligartede. En undersøgelse har endda vist, at ca 1/3 af alle personer over 40 år, uden rygsmerter, viste sig at have en diskusprolaps, da de blev mr-scannet.


Diskusprolaps symptomer
Alle artikler 42 artikler
Symptomer ved diskusprolaps har du rygsmerter? Det er som regel ikke farligt at have rygsmerter, og for det meste går det over af sig selv. Men i visse tilfælde skal du kontakte din læge.

5 Kommentar

  1. Du vil typisk få smerter i lænden og udstrålende smerte til et ben, sjældnere i begge ben. Diskusprolaps nakke symptomer Når en diskus i nakken forskyder sig ud til siden, kan den komme til at trykke på en nerverod. Det kan mærkes som svimmelhed, smerter i nakken og kan påvirke følelserne i skuldre og arme.

  2. Sådanne prolapser kræver i langt de fleste tilfælde ingen behandling. Diskusprolaps årsager, symptomer og behandling vi belaster dagligt vores rygsøjle, og der sker løbende forandringer i ryggen. I værste fald kan forandringerne føre til en diskusprolaps. En diskusprolaps i lænden opstår ofte i forbindelse med et tungt løft eller en pludselige uhensigtsmæssig bevægelse i lænden.

  3. Symptomer på en diskusprolaps? En diskusprolaps kan være symptomfri. Symptomfrie diskusprolapser opdages tilfældigt ved scanningsundersøgelser, som eksempelvis mr-scanning.

Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort.


*